logo
  • 021-233 1833

  • office@market-insight.ro

NOTA DE INFORMARE PENTRU PROFESIONISTII IN DOMENIUL SANATATII (MEDICI SI FARMACISTI) REFERITOARE LA „Studiu pentru evaluarea importantei acordate Bolii Venoase Cronice”

In calitate de operatori de date asociati,

SERVIER PHARMA S.R.L., o societate infiintata in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Str. Tipografilor nr. 11-15, S-Park, corp A1, et. 3, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/15089/2004, CUI 16780450 (denumita in continuare „SERVIER”), reprezentata legal prin dl. Michel Eschenbrenner, in calitate de administrator, in calitate de Operator asociat,

si

MARKET INSIGHT SOLUTIONS SRL, cu sediul in București, strada Tablitei nr. 1A, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3762/2013, CUI RO31404734 (denumita in continuare „Agentia”), reprezentata legal prin dl Octav Dumitrescu, in calitate de Operator asociat,                

colaboreaza in baza interesului legitim de efectuare a unei cercetari calitative in scopul de a derula un Studiu pentru evaluarea importantei acordate Bolii Venoase Cronice cu implicarea profesionistilor din domeniul sanatatii fiind incheiat in acest sens un Acord pentru stabilirea responsabilitatilor fiecarui operator de date asociat.

Cele mai multe date pe care le colectam, verificam si prelucram sunt date de contact, precum si informatii  profesionale sumare despre medicii practicieni. Astfel de date personale au fost colectate anterior direct de la dumneavoastra de catre MARKET INSIGHT SOLUTIONS SRL.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv de catre operatorul MARKET INSIGHT SOLUTIONS SRL in scopul si prin mijloacele determinate impreuna cu SERVIER.

Tipuri de date personale colectate

MARKET INSIGHT SOLUTIONS SRL detine urmatoarele informatii despre profesionistii din domeniul sanatatii:

a)      date de identificare si contact cuprinzand: numele si prenumele, numarul de telefon fix si/sau mobil. Fara aceste date nu va fi posibila comunicarea cu Persoanele vizate in scopul efectuarii cercetarii cu profesionistii din domeniul sanatatii

b)      date cu caracter personal legate de activitatea profesionala cuprinzand informatii privind: titlul profesional, arii de practica terapeutica, specialitati si competenta. Prelucrarea acestor date este necesara pentru a stabili faptul ca Persoanele vizate care participa la cercetare sunt profesionisti din domeniul sanatatii avand o anumita specializare.

c)      informatii reiesite in urma interactiunilor telefonice – CATI – computer assisted telephone interviews conform ghidurilor de discutie. Fără aceste date nu se va putea realiza cercetarea.

Temeiul legal

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate in baza acordului exprimat de catre dumneavoastra si a interesului legitim al operatorilor asociati, conform art. 6 alin. 1 lit. a) si f) din Regulamentul UE nr. 2016/679.

Scopuri

Desfasurarea unei cercetari cantitative avand drept scop un Studiu pentru evaluarea importantei acordate Bolii Venoase Cronice, derulata de Servier Pharma SRL.

Interesele legitime urmarite de operatori

Operatorii asociati vor prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul de a derula un Studiu pentru evaluarea importantei acordate Bolii Venoase Cronice cu implicarea profesionistilor din domeniul sanatatii.

Destinatari

1.                  Destinatari

Agentia poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal uneia sau mai multora dintre următoarele categorii de destinatari:

• Dumneavoastră, la cerere, împuterniciților dvs. sau altor părți cu consimțământul sau la instrucțiunile dvs.

• Agentia și Servier Pharma în calitate de operatori asociați implicați în implementarea campaniei.

• Angajaților și colaboratorilor Agentiei, în conformitate cu atribuțiile specifice funcției lor.

• Împuterniciților Agentiei.

• Instanțe de judecată, parchete sau alte autorități publice centrale/locale (de ex: Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România) la cererea acestora, pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la o procedură legală obligatorie;

Pe durata participării dvs. in cercetarea desfasurata, păstrăm informațiile pe care le colectăm despre dvs. în baza de date a proiectului. Aceste informații pot fi accesate numai de către Agentiei direct implicat în implementarea proiectului de cercetare (de exemplu, coordonatorii proiectului de cercetare) și personalul Agentiei care necesită acces în scopuri de administrare, suport sau evaluare proiectului.

Dezvăluirea datelor dvs. personale către împuterniciții noștri are la bază contracte scrise. Dacă în viitor vă vom dezvălui datele personale unor alte categorii de destinatari, atunci vă vom informa despre momentul dezvăluirii și numele destinatarilor. Nu transferăm datele dvs. personale în țări din afara UE și SEE, ori către o organizație internațională.

Perioada de retentie

Vom pastra Datele dvs. cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora.

Drepturile dumneavoastra

In calitate de persoana vizata, aveti dreptul oricand sa solicitati MARKET INSIGHT SOLUTIONS SRL, in masura permisa de legile si reglementarile aplicabile, accesul la si rectificarea, portarea sau stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Pentru motive legitime, aveti dreptul, de asemenea, sa solicitati restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal sau sa va opuneti acestei prelucrari.

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:

1.             Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal prelucrate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

2.             Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.

3.             Dreptul la stergere (dreptul de a fi uitat): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.

4.             Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.

5.             Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati.

6.            Dreptul de a obiecta:

Aveti dreptul de a obiecta pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

 

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal.

Va rugam sa adresati orice intrebari la:

Daca aveti nelamuriri cu privire la modul in care prelucram datele dumneavoastra sau doriti sa va exercitati drepturile listate mai sus, ne puteti contacta la dpo@market-insight.ro Market Insight, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

 

In cele din urma, aveti dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu privire la respectarea de catre operatorii asociati a legilor si reglementarilor aplicabile privind protectia datelor. ANSPDCP – Bucuresti, Bd. Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE INFORMARE PENTRU PARTICIPANTII LA CERCETARI DE PIATA (POPULATIE GENERALA) REFERITOARE LA „Studiu pentru evaluarea importantei acordate Bolii Venoase Cronice”

In calitate de operatori de date asociati,

SERVIER PHARMA S.R.L., o societate infiintata in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Str. Tipografilor nr. 11-15, S-Park, corp A1, et. 3, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/15089/2004, CUI 16780450 (denumita in continuare „SERVIER”), reprezentata legal prin dl. Michel Eschenbrenner, in calitate de administrator, in calitate de Operator asociat,

si

MARKET INSIGHT SOLUTIONS SRL, cu sediul in București, strada Tablitei nr. 1A, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3762/2013, CUI RO31404734 (denumita in continuare „Agentia”), reprezentata legal prin dl Octav Dumitrescu, in calitate de Operator asociat,                

colaboreaza in baza interesului legitim de efectuare a unei cercetari calitative in scopul de a derula un Studiu pentru evaluarea importantei acordate Bolii Venoase Cronice cu implicarea populatiei care sufera de acaeasta patologie fiind incheiat in acest sens un Acord pentru stabilirea responsabilitatilor fiecarui operator de date asociat.

Cele mai multe date pe care le colectam, verificam si prelucram sunt date de contact. Este posibil ca astfel de date personale sa fi fost colectate anterior direct de la dumneavoastra de catre MARKET INSIGHT SOLUTIONS SRL sau partenerii sai, doar in masura necesitatilor implicate de un anumit scop al sondajului pe care îl derulam, spre exemplu, pentru selectarea respondentilor din sondaje din domeniul sanatatii.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv de catre operatorul MARKET INSIGHT SOLUTIONS SRL in scopul acestui proiect si prin mijloacele determinate impreuna cu SERVIER.

Tipuri de date personale colectate

MARKET INSIGHT SOLUTIONS SRL detine urmatoarele tipuri de informatii:

d)      date de identificare si contact cuprinzand: numele si prenumele, adresa de email, in unele cazuri numarul de telefon fix si/sau mobil. Fara aceste date nu va fi posibila comunicarea cu Persoanele vizate in scopul efectuarii cercetarii

e)      alte date cu caracter personal cuprinzand informatii socio-demografice, precum: localitatea/ judetul de resedinta, varsta, sexul, date privind sanatatea. Prelucrarea acestor date este necesara pentru a stabili faptul ca Persoanele vizate care participa la cercetare sunt cele potrivite pentru sondajul de opinie. Daca nu este indicat altfel, (de exemplu, informatia este esentiala scopului), puteti alege sa nu impartasiti aceste informatii cu noi. Intotdeauna vom proteja confidentialitatea informatiilor furnizate in concordanta cu procedurile de prelucrare a datelor si cerintelor legale. Nu vom utiliza datele dumneavoastra cu caracter personal pentru niciun alt scop care nu este prevazut explicit in aceasta notificare.

f)        informatii reiesite in urma interactiunilor online – CAWI – computer assisted web interviews conform ghidurilor de discutie. Fără aceste date nu se va putea realiza cercetarea.

Temeiul legal

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate in baza acordului exprimat de catre dumneavoastra si a interesului legitim al operatorilor asociati, conform art. 6 alin. 1 lit. a) si f) din Regulamentul UE nr. 2016/679.

Scopuri

Desfasurarea unei cercetari cantitative avand drept scop un Studiu pentru evaluarea importantei acordate Bolii Venoase Cronice, derulata de Servier Pharma SRL.

Interesele legitime urmarite de operatori

Operatorii asociati vor prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul de a derula un Studiu pentru evaluarea importantei acordate Bolii Venoase Cronice cu implicarea populatiei care sufera de acaeasta patologie.

Destinatari

1.      Destinatari

Agentia poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal uneia sau mai multora dintre următoarele categorii de destinatari:

• Dumneavoastră, la cerere, împuterniciților dvs. sau altor părți cu consimțământul sau la instrucțiunile dvs.

• Agentia și Servier Pharma în calitate de operatori asociați implicați în implementarea campaniei.

• Angajaților și colaboratorilor Agentiei, în conformitate cu atribuțiile specifice funcției lor.

• Împuterniciților Agentiei.

• Instanțe de judecată, parchete sau alte autorități publice centrale/locale (de ex: Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România) la cererea acestora, pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la o procedură legală obligatorie;

Pe durata participării dvs. in cercetarea desfasurata, păstrăm informațiile pe care le colectăm despre dvs. în baza de date a proiectului. Aceste informații pot fi accesate numai de către Agentia direct implicata în implementarea proiectului de cercetare (de exemplu, coordonatorii proiectului de cercetare) și personalul Agentiei care necesită acces în scopuri de administrare, suport sau evaluare proiectului.

Dezvăluirea datelor dvs. personale către împuterniciții noștri are la bază contracte scrise. Dacă în viitor vă vom dezvălui datele personale unor alte categorii de destinatari, atunci vă vom informa despre momentul dezvăluirii și numele destinatarilor. Nu transferăm datele dvs. personale în țări din afara UE și SEE, ori către o organizație internațională.

 

 

 

Perioada de retentie

Vom pastra Datele dvs. cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora.

Drepturile dumneavoastra

In calitate de persoana vizata, aveti dreptul oricand sa solicitati MARKET INSIGHT SOLUTIONS SRL, in masura permisa de legile si reglementarile aplicabile, accesul la si rectificarea, portarea sau stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Pentru motive legitime, aveti dreptul, de asemenea, sa solicitati restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal sau sa va opuneti acestei prelucrari.

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:

1.      Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal prelucrate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

2.             Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.

3.             Dreptul la stergere (dreptul de a fi uitat): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.

4.             Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.

5.             Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati.

6.            Dreptul de a obiecta:

Aveti dreptul de a obiecta pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

 

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal.

Va rugam sa adresati orice intrebari la:

Daca aveti nelamuriri cu privire la modul in care prelucram datele dumneavoastra sau doriti sa va exercitati drepturile listate mai sus, ne puteti contacta la dpo@market-insight.ro Market Insight, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

 

In cele din urma, aveti dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu privire la respectarea de catre operatorii asociati a legilor si reglementarilor aplicabile privind protectia datelor. ANSPDCP – Bucuresti, Bd. Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1